Återanvändning av avfall för anläggningsändamål 

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Under de närmsta åren genomförs stora projekt i Göteborgsregionen. Dessa projekt kommer att skapa ett överskott av massor. Det är viktigt att försöka hitta en gemensam väg och sprida kunskap som redan finns hos vissa kommuner men även hos länsstyrelserna. Inriktningen på projektet var samverkan och nätverk mellan berörda kommuner för erfarenhetsutbyte och lära av varandra.

Slutrapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
​Läs mer om projektet och dess resultat på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats