Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
25 respektive 18
Miljösamverkan Stockholms län har genomfört kontrollprojekt om allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café vid två tillfällen, år 2015 och 2016. Syftet var att kontrollera om livsmedelsföretagen uppfyller lagkravet om att lämna korrekt allergeninformation till konsumenterna.

Slutrapporterna för kontrollprojekten finns att hämta nedan.
Kommentar:
​Läs mer om projekten på webbplatsen för Miljösamverkan Stockholms län