Äldreboenden och vårdlokaler

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
31
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har tagit fram ett handläggarstöd som ska underlätta för miljökontoren att utöva en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Handläggarstödet ska ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som miljökontoren behöver genomföra tillsyn på och på vilken nivå tillsynen bör ligga med tanke på riskerna för människors hälsa.
Kommentar:
​Läs mer om äldreboenden och vårdlokaler på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats