Tillsyn på dagvattenanläggning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
4
Som underlag till tillsyn av dagvattenanläggning har Miljösamverkan Stockholms län 2017 tagit fram en checklista innehållande förberedelser, markanvändning och recipientens status, dimensionering/belastning/kapacitet samt skötsel och tillsyn.

Kommentar:
​Läs mer on projektet på webbplatsen för Miljösamverkan Stockholms län