Tillsyn av verkstadsindustrin

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
50
45 verkstadsindustriföretag i Kalmar län har inspekterats av 10 miljöförvaltningar under hösten 2015. Målet med projektet var att främja en ökad kunskap och en miljömässigt god hantering av maskinpark med tillhörande skäroljor och andra kemiska produkter hos både företagare och miljöinspektörer.

Projektet har samordnats genom Miljösamverkan Sydost. I slutrapporten presenteras resultatet av projektet.
Kommentar:
​Läs mer om tillsynsprojektet på Miljösamverkan Sydosts webbplats