Redlighet kött med pilotprojekt Jämställdhet

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
14
Projekt Redlighet kött
Projektets syfte var att skapa en effektiv tillsyn av redlighet genom att öka kontrollmyndigheternas förmåga och kunskap vad gäller utförande av tillsyn, spårbarhet och uppföljning av redlighet. För att uppfylla projektets syfte genomfördes en tillsynskampanj. Tillsynskampanjen avgränsades till att kontrollera livsmedel enligt två huvudspår, butiksmalen färs respektive oxfilé på restaurang och pizzerior. Resultaten från kontrollerna visade att det förekom brister vad gäller redlighet inom dessa livsmedel.

Pilotprojekt Jämställdhet
Redlighet kött är ett pilotprojekt för att jämställdhetsintegrera projekt inom Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Målsättningen är att ta fram metoder och material som sedan kan användas inom alla projekt. Att medvetandegöra jämställdhetsperspektivet i våra projekt förbättrar ytterligare våra förutsättningar för tillsyn på lika villkor oavsett kön. Detta genomsyrar bemötandet, kommunikationen och rättssäkerheten.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats