Giftfri förskola Östergötland

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
 
Inom Miljösamverkan Östergötland, som består av miljökontoren i länets kommuner och Länsstyrelsen, har ett projekt kallat Giftfri förskola genomförts. Syftet har varit att öka kunskapen om kemikalier i förskolor, och att se till att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier.

Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att fasa ut kemikalier från förskolorna. Personalen på förskolorna har gett positiv respons på miljökontorens tillsyn. Projektet har varit till hjälp i deras arbete med att fasa ut skadliga kemikalier. Barnens miljö och utfasningen av skadliga kemikalier behöver lyftas upp på politisk nivå i kommunerna i syfte att skapa samsyn inom deras olika verksamheter.

Materialet finns att hämta på MÖTA:s webbplats.
Kommentar:
​Framtaget material finns att hämta på MÖTA:s webbplats