Asylboenden

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland bedrev under 2016 ett projekt om tillsyn av asylboenden. I slutrapporten beskrivs resultatet av detta projekt.
Kommentar:
​Läs mer om asylboenden på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats