Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
48
Utsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning.

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har tagit fram detta handläggarstöd vars syfte är att ge stöd till miljökontoren i bedömning av dessa utsläpp, för prioriteringar och för vilka krav som kan ställas i tillsynen. Detta ska leda till samsyn och likvärdig behandling av likvärdiga verksamheter mellan kommunernas miljökontor. Ytterst är syftet att skydda recipienterna. Det gäller såväl direktutsläpp, utsläpp via dagvatten som utsläpp via kommunalt spillvatten.
Kommentar:
Mer material finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats