Tillsyn av träindustri

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
53
Miljösamverkan Västerbotten har genomfört ett tillsynsprojekt under 2015-2016 med fokus på sågverk, hyvlerier och snickerier. Detta för att utveckla kompetensen hos tillsynsmyndigheter och företag vad gäller verksamheternas påverkan på hälsan och miljön. 

Ungefär 60 % av Västerbottens läns landareal utgörs av skog. Skogsindustrin är därmed stor i länet och det finns en hel del verksamheter inom träförädlingsbranschen ute i kommunerna. Sådana verksamheter kan medföra påverkan på människors hälsa och miljön och är därför aktuella för tillsyn från länets miljöförvaltningar.
Kommentar:
​Läs mer om tillsyn av träindustri på Miljösamverkan Västerbottens webbplats