Livsmedelsinformation

Broschyr omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
4
Livsmedelsinformation har kontrollerats i samtliga 13 kommuner i Kalmar och Gotlands län. Sammanlagt kontrollerades 250 produkter och maträtter i 205 verksamheter. Av de totalt 205 verksamheter som undersöktes i länet hade 60 procent en eller flera avvikelser. 41 procent av de produkter som kontrollerades hade en eller fler avvikelser. Den vanligaste avvikelsen var att allergiframkallande ämnen inte angavs på rätt sätt. Övriga brister var bland annat bristfälliga ingrediensförteckningar på förpackningar samt att nettokvantitet, mängdangivelse och beteckning saknades.

Miljösamverkan Sydost har tagit fram en projektrapport och en resultatbroschyr i projektet Livsmedelsinformation - Viktig information om maten du äter.
Kommentar:

Övriga relaterade filer:Läs mer om livsmedelsinformation på Miljösamverkan Sydosts webbplats