Klagomål på inomhusmiljö - Handläggarstöd med förslag till policy

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Handläggarstödets syfte är att ge en steg-för-steganvisning, vilket kan ses som ett förslag till policy, för hantering av klagomål rörande inomhusklimatet i bostäder i hyreshus och bostadsrätter. Handläggarstödet bör i stort sett även kunna användas för hantering av andra klagomål från boende än sådana som rör inomhusklimatet.
Kommentar:
Mer material finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.
Mer information finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats. Här finns också andra handledningar m.m. från Miljösamverkan Västra Götaland om inomhusmiljö, och hur aktuella de är.