Inomhusmiljö utbildning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Miljösamverkan Skåne drev 2016 ett projekt om inomhusmiljö. Enligt projektbeställningen från Miljösamverkans styrgrupp skulle ett utbildningstillfälle arrangeras.

Syftet med utbildningen var ökad kunskap hos inspektörerna om bedömningar av inomhusmiljö, så att relevanta krav kan ställas i tillsynen. Fokus under två utbildningsdagar skulle vara ventilation och fukt, föreläsningar om teknik skulle blandas med föreläsningar och diskussioner om juridik.
Kommentar:
​Läs mer på Miljösamverkan Skånes webbplats