Handläggarstöd Reach

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
17
En projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd med material som kan vara till stöd i tillsynen. Handläggarstödet är kortfattat och uppbyggt för att alla delar av projektet ska samlas under samma dokument. I de fall bra information redan finns framtagen görs hänvisningar till webbplatser och faktablad. Sist i handläggarstödet finns alla stöddokument samlade; vilket innefattar:

•En checklista för tillsyn  
•Kommentarer till checklistan 
•En checklista för utskick till företag  
•Informationsblad till företagen  
•Matris för roller enligt Reach  
•Exempel på tillsynsansvar
Kommentar:
Mer material från projektet finns att hämta på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.
Mer material från projektet finns att hämta på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats