Skydd av enskilda grundvattentäkter

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
18
Miljösamverkan Västerbotten har under 2015-2016 genomfört ett kunskapsprojekt med syfte att utveckla tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarnas kompetens kring skydd av vattentäkter.

Målet har varit att ta fram ett gemensamt kunskapsmaterial som kommunerna sedan kan använda som grund i sitt arbete. Kunskapsmaterialet består av ett förslag till en arbetsgång och en mall för hur en föreskrift för enskilda vattentäkter kan utformas och genomföras. 
Kommentar:
​Läs mer om skydd av enskilda gundvattentäkter på Miljösamverkan Västerbottens webbplats