Enskilda avlopp Fosforkällor

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Miljösamverkan Halland har publicerat två rapporter från projektet Enskilda avlopp Fosforkällor. Dels en slutrapport och dels ett handläggarstöd, se nedan. Båda rapportorna finns även att hämta på Miljösamverkan Hallands webbplats.  
Kommentar:

Övriga relaterade filer:Läs mer om projektet och hämta de två rapporterna på Miljösamverkan Hallands webbplats