Dagvatten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
En projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram två rapporter om dagvatten: Slutrapport Dagvatten och Handläggarstöd Dagvatten Tekniköversikt.

Syftet med projektet har varit att säkerställa ändamålsenlig dagvattenhantering, genom ökad kunskap på miljökontoren om dagvattentekniker, samt att utreda vilka krav man kan ställa på dagvattenhantering.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på Miljösamverkan Hallands webbplats