Vägledning för kemisk bekämpning inom Jönköpings län

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
11
Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram denna vägledning som sammanfattar bestämmelser kring användning av kemiska bekämpningsmedel, både bekämpning av oönskad växtlighet och av skadedjur. Syftet är att vägleda yrkesmässiga användare om krav, samt stödja länets inspektörer till likartade bedömningar.
Kommentar: