Tillsyn av kemikalier i förskolan

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
4
Till stöd för tillsyn av kemikalier i förskolan tog Miljösamverkan Stockholm 2016 fram en checklista, tänkt att användas som en mall, där respektive miljökontor kan lägga till eller ta bort frågor så att det passar just deras tillsyn av skadliga kemikalier i förskolan.

Vissa kommuner har idag politiskt antagna miljöprogram eller kemikaliehandlings-planer som stödjer hälsoskyddsinspektörens tillsynsarbete när det gäller utfasning av skadliga kemikalier i förskolan. Det är upp till varje kommun att bestämma hur långt de vill gå i kravställningen när det gäller att plocka bort eller byta ut leksaker eller andra material som riskerar innehålla skadliga kemikalier.
Kommentar:
​Ls mer om projektet på webbplatse för Miljösamverkan Stockholms län