Tillsyn av gödselhantering

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
6
Under 2017-2018 drivs i Stockholms län ett gemensamt tillsynsprojekt kring gödselhantering. Syftet är en likriktad och effektiv tillsyn av stallgödselhantering i länet. Detta för att minska tillförsel av övergödande ämnen till Östersjön.

En checklista är framtagen inom Miljösamverkan Stockholms län och befintligt informationsmaterial från Jordbruksverket används.

Kommentar:
​Läs mer om projektet på webbplatsen för Miljösamverkan Stockholms län