Tillsyn av egenkontroll inom lantbruk

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
6
Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram en slutrapport från ett tillsynsprojekt om egenkontroll inom lantbruk.
Kommentar: