Kontroll av dricksvattenreservoarer och ledningsnät

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Under 2016 genomfördes en samordnad kontroll av dricksvattendistributionen i Stockholms län. Projektet tog fram gemensamt underlag genom utbildningar, vägledning och checklistor. Syftet var att få en bild av hur säker dricksvattendistributionen är samt hur förnyelseplaneringen ser ut generellt i länet. Slutrapporten nås via länken till höger.
Kommentar:
​Läs mer om projektet på webbplatsen för Miljösamverkan Stockholms öän