Hantering av massor

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
När är det OK att använda schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål? Till hjälp för dig som på myndighet hanterar frågor som denna har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet. Vi har även gjort ett flödesschema till hjälp för verksamhetsutövare samt en sammanställning av tidigare handläggarstöd inom ämnesområdet.
Kommentar:
De dokument som projektet arbetat fram finns på Miljösamverkan Sveriges webbplats, se länk till höger.