Fordonstvättar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har bedrivit projektet under 2016. Avsikten med riktlinjerna som tagits fram är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättar behandlas lika inom Östergötlands län. Riktlinjerna ska kunna antas av tillsynsansvarig nämnd inom länets kommuner. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. Riktlinjerna är en del i arbetet för att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag, framför allt Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö.

Till dessa riktlinjer har projektgruppen även tagit fram en vägledning för miljöinspektörer som kan vara ett stöd vid tillsyn av fordonstvättar enligt riktlinjerna.

Materialet finns att hämta på MÖTA:s webbplats.
Kommentar:
​Framtaget material finns att hämta på MÖTA:s webbplats