Dagvattenanläggningar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) bedrev projektet under 2015 och 2016. Projektgruppen har tagit fram en anmälningsblankett för dagvattenanläggningar och en checklista för tillsyn av dagvattenanläggningar.  

Materialet finns att hämta på MÖTA:s webbplats.
Kommentar:
​Framtaget material finns att hämta på MÖTA:s webbplats.