Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
92
En rapport med handledning i vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken. Modell för arbete med vattenförvaltningen i ett avrinningsområde, eller del av avrinningsområde samt stöd för tillsynsarbetet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Mer information om Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.