Vägledningsmaterial kring vilda djur

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har arbetat fram vägledningsmaterial kring vilda djur.
Vägledning finns om

Fladdermus
Gråsparv och pilfink
Grävling
Kajor
Katt
Minkar
Orm
Råttor och möss
Tamduva
Hackspett
Kanadagås
Kråkor och skator
Mås
Rådjur
Spansk skogssnigel och mördarsnigel
Vilda fåglar i stan
Kommentar:
Kontakta MÖTA för att få framtaget material.