Tillsyn miljökvalitetsnormer vatten

Omslag rapport tillsyn mkn vatten
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
16
En sammanställning i rapportform av av ett webbaserat handläggarstöd som ska hjälpa till att göra miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten till en naturlig del i det ordinarie arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om handläggarstödet på Miljösamverkan Sveriges webbplats.