Samråd enligt kapitel 6 miljöbalken

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
48
Projektet har tagit fram ett handläggarstöd för samråd enligt kapitel 6 miljöbalken. Förhoppningen är att handläggarstödet ska bidra till en likartad hantering av samråd inför tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Handläggarstödet har tagits fram av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om samråd enligt kapitel 6 miljöbalken på Miljösamverkan Sveriges webbplats.