Redlighet på restauranger

Omslag broschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
11
Syftet med projektet har varit att kontrollera livsmedelssäkerheten med fokus på redligheten genom att kontrollera att det som står på menyn också ligger på tallriken eller finns i kyl och frys hos restaurangen. Kunden ska inte riskera att bli vilseledd och/eller riskera att utsättas för en hälsorisk genom att som allergiker utsättas för någon allergen. Syftet har också varit att öka kunskapen hos företagare och livsmedelsinspektörer.

Materialet har tagits fram av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:

Övriga relaterade filer:Läs mer om redlighet på restauranger på Miljösamverkan Sydosts webbplats.