Nedskräpning inklusive skrotbilar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
66
En handledning som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden. Syftet är i första hand att underlätta för miljökontoren att tilllämpa en effektiv hantering av ärenden om nedskräpning, inklusive skrotbilsärenden, och hur detta kan göras i samverkan med andra funktioner i kommunen.

Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om nedskräpning och skrotbilar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.