Is i livsmedelsanläggningar

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
8
Slutrapport från ett projekt som syftade till att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på is som tillverkas och används på restauranger och barer i Västra Götalands län. Resultatet har jämförts med isprojektet ”Is under isen” som genomfördes 1998 för att kunna se om kvaliteten på is har förändrats. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om is i livsmedelsanläggningar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats