Höga ljudnivåer

Omslag broschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
4
Miljökontoren vid fyra östgötska kommuner har gjort en kartläggning av höga ljudnivåer i 18 offentliga lokaler. Resultaten visar på en del brister, bland annat spelades musik med ljudnivåer över gällande riktvärden i tre av lokalerna. Undersökningen har skett inom ramen för Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, som Länsstyrelsen Östergötland samordnar.
Kommentar: