Handläggarstöd bräddningar

Omslagsbild rapport
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
50
Bräddning av orenat avloppsvatten till recipient i samband med höga flöden, driftstörningar, tekniska brister med mera är ett av de största problemen med avloppsreningsverken och ledningsnäten.

Handläggarstödet är tänkt att vara ett stöd för att hantera bräddningar i tillsynen av avloppsverk och ledningsnät. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om bräddningar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats