Gamla deponier

Folder deponiprojektet
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
4
Det finns cirka 400 deponier i Kalmar och Gotlands län. Kommunerna och länsstyrelserna i de båda länen har i ett gemensamt projekt inventerat och prioriterat vilka av deponierna som utgör störst risk. Resultatet kommer till användning i kommunernas avfallsplanering och politiker och kommunala tjänstemän har fått ett bättre beslutsunderlag.

Foldern har tagits fram av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om gamla deponier på Miljösamverkan Sydosts webbplats.