Förslag till nya lokala föreskrifter - Skydd av människors hälsa och miljön

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
10
Flera kommuner i Östergötland har uppgett att de har inaktuella föreskrifter och är i behov av att uppdatera sina lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. I detta MÖTA-projekt har ett förslag utarbetats och är tänkt som ett hjälpmedel för kommunerna att själva arbeta vidare med att revidera sina lokala föreskrifter.
Kommentar: