Egenkontroll vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
15
Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram. Vindkraftsansvariga är skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom att bedriva egenkontroll och dokumentera denna. Syftet med egenkontrollen är att säkra att det finns rutiner för att undvika skador på människors hälsa och miljön.

Broschyren har tagits fram av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om egenkontroll för vindkraft på Miljösamverkan Sydosts webbplats.