Checklista för tillsyn av vårdlokaler

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
5
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har tagit fram en checklista för tillsyn av vårdlokaler.
Kommentar: