Biltvätt på gatan

Rapportomslag Biltvätt på gatan
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
8
Slutrapport för kampanjen mot biltvätt på gatan 2012. Kampanjens mål var att minska utsläppen av förorenat tvättvatten genom att öka kunskapen hos allmänheten om miljöeffekterna från biltvätt på gatan. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands län.
Kommentar:
Läs mer om kampanjen Biltvätt på gatan på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.