Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
6
Under år 2013 bedrevs projektet tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Projektet samordnades av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av Kalmar och Gotlands läns miljötillsynsmyndigheter. Målet var att vägleda i handläggningen av ansökningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer på Miljösamverkan Sydosts webbplats.