Artskydd och vägledning 2013

Rapportomslag Artskydd och vägledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
34
Rapporten är en förstudie kring länsstyrelsernas behov av tillsynsvägledning från Naturvårdsverket när det gäller artskyddsfrågor. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige genom projektet Artskydd och vägledning.
Kommentar:
Läs mer om projektet Artskydd och vägledning på Miljösamverkan Sveriges webbplats.