VOC-handledning

Omslag VOC-handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
96
En handledning om VOC-tillsyn som tagits fram av projektgrupp VOC inom Miljösamverkan Västra Götaland. Handledningen ska ge stöd för tillsyn avseende utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i olika verksamheter. I första hand vänder sig handledningen till inspektörer på kommunernas miljökontor, men kan delvis också vara av intresse för länsstyrelsepersonal.

Handledningen togs fram 2009 och reviderades i januar ioch februari 2010.
Kommentar:
Läs mer om VOC-tillsyn på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.