Vindkraftverk - handledning

Omslag Vindkraftverk
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
106
En handledning som ska bidra till att kommunernas prövningar och bedömningar är så enhetliga som möjligt samt att minimera risker för konflikter och störningar av vindkraften.
Handledningen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Vindkraftverk.

Handledningen togs fram juni 2009 och reviderades januari 2010.
Kommentar:
Läs mer om vindkrafverk på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.