Tillsyn av golfbanor

Rapportomslag Tillsyn av golfbanor
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
160
En rapport om projektet Tillsyn av golfbanor, framtagen av Miljösamverkan Skåne. Projektets mål är en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne med fokus på främst bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning och naturvård.
Kommentar:
Läs mer om projektet Tillsyn av golfbanor på Miljösamverkan Skånes webbplats.