Tillsyn av avloppsreningsverk

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
19
Slutrapport för projektet Tillsyn av avloppsreningsverk, ett projekt med målet att minska övergödningen genom att stödja och förbättra egenkontrollen på avloppsreningsverken. Slutrapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sydosts webbplats.