Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter

Rapportomslag Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
58
Rapporten innehåller ett sammanställt material om riskhantering vid miljöfarliga verksamheter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om riskhantering vid miljöfarliga verksamheter på Miljösamverkan Sveriges webbplats.