Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller

Omslag rapport
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
4
En rapport om Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar. Rapporten har tagits fram inom Miljösamverkan Stockholms Län.
Kommentar:
Läs mer om Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.