Miljö på webben

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
24
En slutrapport om informationsprojektet "Miljö på webben". Ett övergripande mål med projektet har varit att brukaren ska få tillgång till liknande miljöinformationen oberoende av vilken kommun inom våra län som besöks. Kommunerna har byggt upp sina informationssystem på olika sätt, vilket i sin tur påverkar hur miljöinformationen presenteras. Rapportunderlaget kan utgöra ett stöd till miljöförvaltningens webbplatser. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sydosts webbplats.