Kommunikation och bemötande i tillsynen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
1
En checklista för kommunikation och bemötande i tillsynen. Checklistan är framtagen av en samverkansgrupp inom Miljösamverkan Stockholms län.
Kommentar:
Läs mer om Kommunikation och bemötande i tillsynen på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.