Hygien i förskolan

Omslag för rapporten Hygien i förskolan
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
38
En rapport om Hygien i förskolan - ett nationellt tillsynsprojekt där kommunernas miljökontor inbjöds att delta. Rapporten presenterar resultat från 28 kommuner i Västra Götaland.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar: